Avatud Teadusringide Päev 2022. Tartu Linnaraamatukogus. Robootika on äge!

Robootika Programmeerimine
Toimumise aeg: 03.12.2022 - 03.12.2022
Vanus: 7-10
Hind: Tasuta
Eesti Teadushuvihariduse Liidu toetus.
Kohtade arv: 12

Asukoht

Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu

Kompanii 3/5, 51004 Tartu

Ürituse kirjeldus

Avatud Teadusringide Päev 

Tartu Oskar Lutsu nimelises Linnaraamatukogus.

Robootika on äge!

03.12.22. kell 14:00-15:00.

Lastekirjanduse osakonnas.

Registreerumine avatakse 14.11.2022.


Õpiväljundid

Õpilane tutvub robootika valdkonnaga. 

Saab teada, mis on kontroller, mootor, andurid. 

Mõistab roboti ülesehitust ja töötamise protsessi.

Teadmised enne: Ei vaja varasemat kogemust robootikaga. 

Teadmised pärast: 

Teab, mis on robot ja mis on robootika. 

Oskab oma sõnadega selgitada mõisteid kontroller, andur, mootor, robot. 

Oskab robotit programmeerida näidisest lähtuvalt ning luua iseseisvalt lihtsamaid programme.

Tagasiside