Loodus ja rohetehnoloogiad

Tehnoloogia Loodus
Toimumise aeg: 01.10.2023 - 30.06.2024
Vanus: 7-16
Hind: €27 / kuu
2023. aastal on ring tasuta
Kohtade arv ringis: 15

Huviringi kirjeldus

Looduse ja rohetehnoloogiate huviringis tutvustame kodupiirkonna ja Eesti loodust, matkame, õpime looduses hakkama saama, tutvume rohetehnoloogia ja kaugseire põhimõtetega, ehitame ja katsetame erinevaid lahendusi, räägime praktilisest loodushoiust ja säästvast arengust. Tegutseme peamiselt õues.  Õppegrupid moodustatakse lähtudes osalejate vanusest.

Huviringi toimumisaeg: 1,5-2 tundi kuni kolm korda nädalas K 15.00, R 16.00, P 12.00, aegajalt pikemat matkad ja ekskursioonid. Kogunemine Muuga lasteaia hoone Pirnipuu pst poolse (st vana poole) sissepääsu juures. Täpsem info: https://selgesiht.ee/huvikool/.

Teemad: Loodus, inimene ja keskkond. Turvalisus looduses. Nutikas ja keskkonnahoidlik taaskasutus. Loodusvaatlused, mõõtmised ja katsed. Kliimamuutused. Rohetehnoloogiad ja uued rakendused meie ümber. Kaugseire kui keskkonnasäästlik lahendus - tutvume satelliitseire, drooniseire, kaamerate jm võimalustega. Keskkonnateadlik käitumine ja loodushoid. Koostöö ja innovatsioon. Käsitleme kõiki teemasid eakohaselt. Vajalikud õppevahendid on huviringi poolt. 

2023. aastal on ring tasuta.

Registreerumine ja lisainfo: 

- registreerumisvorm: https://tinyurl.com/Loodusring (küsib lapse nime ja vanust ning kontaktandmeid; asukohaks märkida huviring Muugal); 

- e-post huvikool@selgesiht.ee, telefon 59189000, https://selgesiht.ee/huvikool/.

  

Tagasiside