Saku robootika huviringid

Robootika Programmeerimine Tehnoloogia Loodus
Toimumise aeg: 12.09.2022 - 12.05.2023
Vanus: 7-16
Hind: €30 / kuu
Kohtade arv ringis: 16

Huviringi kirjeldus

Robokaru robootikakool viib läbi robootika tunde Saku gümnaasiumi 1.-9. klassi õpilastele. Tund toimub kord nädalas Saku gümnaasiumi ruumides.

1. klass teisipeäval  12:45-14:15 või neljapäev 12:15-13:45

2. klass neljapäeval 13:45-15:15

3.-4. klass teisipäeval 14:15-15:45


Kasutame Lego WeDO 2.0 robotikomplekte ja õpime:
Mehhaanika baasprintsiipe
Mehhaanika tööpõhimõtteid
Lihtsamad masinad ja konstruktsioone
Jooniste lugemist
Matemaatilisi oskuseid
Täitureid - ajameid ja nende rakendamist
Programmeerimist - andurite juhtimist programmeerimise kaudu
Reaaleluliste ülesannete lahendamist iseseisvalt või paaristööna

Õpime ka multikaid programmeerima.
Uurime populaarteaduslikul tasemel, kuidas maailm meie ümber toimib ning kuidas robotid seda muudavad. Lähedasemaks saavad loodusteadused, füüsika ja matemaatika.

Võtame osa kahest suurest näitusest - Robotex ja jr FLL, kus lapsed tutvustavad oma meeskonnaga koos tehtud uurimustööd ja robotimudelit.

Ootame väikesi uudishimulikke robootikuid!

Tagasiside