Loodustarga huviring Jänedal

Keemia ja füüsika Loodus
Toimumise aeg: 01.09.2021 - 31.12.2026
Vanus: 2-26
Hind: €40 / kuu
Kohtade arv ringis: 10

Huviringi kirjeldus

Loodustarga huviringiga liitumiseks on vajalik edastada soovialavaldus e-posti aadressile info@okokratt.ee . Vajalik sooviavalduses märkida kool, vanus, klass, klassijuhataja kontaktandmed ning lühike lause, et miks soosvid osaleda Loodustarga huviringis.      

 Loodustarga huviring Jänedal toimub Jäneda Kooli ruumides.

Aktiivõppeprogrammid õpilastele

·             Puhta vee teemapargi säästva arengu aktiivõppeprogrammid järgivad üldhariduskoolide loodusainete õppekavasid.

Tutvu programmidega lähemalt meie kodulehel www.metsamoisa.ee/programmid

Alates 01.09.2021 koordineerib huviringi tegevusi Loodustarkuse Teadushuvikool.

Tagasiside